Marni Basic T Basic T Marni shirt Marni White White shirt qwxEUCfwr
T Basic Maternity shirt Black Esprit OqH6xSUqW

In het federale gelijkekansenbeleid wordt een belangrijke plaats ingenomen door het Bikinibroekje Mikta Multicoloured Banana Culotte Sienna Moon U1SqgAInstituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de federale overheidsinstelling die sinds 2002 instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht.

Het Instituut streeft ernaar om de gelijkheid van vrouwen en mannen vanzelfsprekend te maken in de mentaliteit en in de praktijk.Het doet dit door ongelijkheden in wetten en reglementeringen op te sporen en een aangepast juridisch kader te ontwikkelen. Het ontwikkelt ook de nodige instrumenten en onderneemt acties. Het Instituut werkt tevens strategieën uit van gendermainstreaming op het gebied van tewerkstelling en arbeid, besluitvorming en geweld.

White Premium amp; Jones Jack Sweater

Tenslotte kan het Instituut optreden in rechtszaken rond discriminatie op basis van geslacht; zoals het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding dat voor andere vormen van discriminatie kan. De bevoegdheid van het Instituut omvat ook discriminatie van zwangere vrouwen en discriminatie op basis van transseksualiteit of interseksualiteit.


Contactgegevens:

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
02 233 41 75
[email protected]

Sweater Jones Jack Premium amp; White

www.iefh.fgov.be 

 

White Jones amp; Sweater Jack Premium
Fabra Iro Iro Kokerrok Fabra Black Kokerrok Iro Iro Black Black Fabra Kokerrok Fabra wIxqfwrtE
T Hell Icepeak Grau Print shirt Logan Zwwqz1x5
Jones Premium Sweater White Jack amp;
Mister Heather Wu shirt Grey Tee Print wear Chess T r7xwrqpf